Centralt och nära till allt

Malmen byggs i det område som bildar en ny länk mellan Varbergs centrum och den nya stadsdelen Västerport i hamnen. Du promenerar torget på några minuter och har matbutiker, service, kultur, nöjen och rekreationsområden i ditt närområde. Som boende i Malmen har du järnvägsstationen runt hörnet och tack vare tunneln kommer nya grönområden, promenadstråk och stadsdelen Västerport att växa fram där det tidigare var bangård och industrihamn.

Trafiksituationen 

Malmen ligger i den norra delen av Varbergs centrum vilket gör det enkelt och smidigt att ta sig ut på trafiklederna, utan rödljus, trängselskatt och långa köer. Du når motorvägspåfarterna vid Varberg Nord och Åttabro på cirka tio minuter. I Malmen finns det gott om parkeringsplatser att hyra, något som annars inte är en självklarhet i centrum.

Med tanke på Malmens centrala läge går det oftast utmärkt att cykla eller promenera när du ska göra ärenden – smidigt och bra för både hälsan och miljön. Flera viktiga huvudstråk för cykel passerar genom området, liksom vanliga cykelbanor och promenadvägar. När du kommer hem kan du parkera din cykel väderskyddat i ett cykelförråd.

Malmen blir dessutom granne med busstationen och järnvägsstationen. Du kan nå Göteborg på en dryg halvtimme och Malmö på två timmar.

Järnvägsstationen och tunneln

Varbergs nya stationsområde med nedsänkta plattformar kommer att ligga ungefär 150 meter norr om den nuvarande stationen. Den nya stationen börjar byggas efter sommaren 2023 för att vara klar i tid till det att järnvägstunneln tas i drift i december 2024. Till dess kommer dagens gamla station att ha kvar sin funktion – även den är granne med Malmen.

Stadsdelen Västerport 

Varbergs nya stadsdel ska växa fram mellan staden och havet. I Västerport ska människor och mångfald stå i fokus. Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel. Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger i dag kommer att förvandlas till en förlängning av Strandpromenaden: en plats för promenader, folkliv, kaféer och mötesplatser.

Västerport och Varbergs nuvarande centrum ligger sida vid sida och ska länkas ihop med varandra, bland annat genom att flera av stadens gator förlängs mot havet. På så vis blir Malmen, trots sitt lugna och skyddade läge, en länk i kedjan med direkt access till havet genom Magasinsgatan.

Fakta om Malmen

Byggherre: Malmen i Varberg AB
Entreprenörer: Turessons bygg AB
Byggstart: 13 januari 2020
Antal lägenheter: 109, varav 32 hyresrätter och 77 bostadsrätter
Beräknad inflyttning: sommaren 2022