Berg i dagen

Publicerat den 24 april, 2020

Några meter under marknivå finns berggrunden. Den måste blottläggas och sedan sprängas bort för att förarbetet ska kunna fortsätta.