20 000 kubik ska bort

Publicerat den 20 mars, 2020

Efter det att de gamla byggnaderna på tomten rivits måste över 20 000 kubikmeter sand och jord grävas bort. Under marknivå ska nämligen två garageplan byggas. Därefter kommer det nya sexvåningshuset att börja resa sig i kvarteret Malmen.